Electroacupuntura

L'electroacupuntura estimula punts d'acupuntura amb baixes corrents elèctriques per desbloquejar zones doloroses

L’Electroacupuntura  és l’aplicació de corrent eléctrica de baixa intensitat sobre les agulles d’acupuntura a través d’aparells d’electroestimulació específics.

Després de la inserció de les agulles d’acupuntura a la zona afecta es col·loquen els elèctrodes a través dels quals es realitzarà l’estimulació elèctrica. En funció de la freqüència del corrent elèctric, de l’amplada de pols, del voltatge i de la forma de l’ona podem obtenir diferents efectes. A nivell biològic es produeix un efecte analgèsic, mentre que a nivell energètic es produeix un efecte dispersió (analgèsia) o de tonificació (activació) de l’energia estancada que es considera la causa de la simptomatologia.

L’Electroacupuntura s’utilitza en:

  • Inflamacions de teixits tous
  • Tensió muscular i contractures
  • Atròfia muscular
  • Paràlisi facial i paràlisi perifèriques o neuropaties perifèriques
  • Lumbàlgies, ciatàlgia i dolor general